Dal Bhat Masu Lamb

Bhojpuri Biryani Lamb

Bhojpuri Biryani Chicken

Bhojpuri Lamb Curry

Dal Bhat Masu Veg/Chicken

Pokhreli Sabji Jalfrezi

Bhojpuri Biryani Veg

Tama Khukura

Sagarmatha Lamb

Gurkhali Chicken / Lamb